Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Varhaiskasvatuksen tiekartta – miten lisätä osallistumista ja henkilöstön osaamista?

Talous & Yhteiskunta 4/2017 | Artikkeli

Professori Kirsti Karila \ Tampereen yliopisto \ kirsti.karila at uta.fi
Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen \ Palkansaajien tutkimuslaitos \ tuomas.kosonen at labour.fi
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas \ satu.jarvenkallas at gmail.com
Kirsti Karila (oik.), Tuomas Kosonen ja Satu Järvenkallas korostavat, että varhaiskasvatus tarvitsee johdonmukaista ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Artikkelissa käydään läpi selvityshenkilöryhmämme raportin esittämän varhaiskasvatuksen tiekartan keskeiset sisällöt ja suositukset. Raporttimme perustuu laadukkaimpaan mahdolliseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja Suomen varhaiskasvatuksen tilannetta koskevaan tietoon. Esitämme suosituksia, jotka tämän tilannekuvan valossa lisäisivät varhaiskasvatuksen laatua ja siten lasten ja perheiden hyvinvointia. Vaikutukset julkiseen talouteen eivät ole täysin neutraaleja, vaan negatiivisia, mutta neutraalia ehdotusta selvitykseltä ei edellytettykään.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share