Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Suomen lisääntynyt sosiaalinen liikkuvuus harvinaista muualla Euroopassa

Talous & Yhteiskunta 4/2015

Projektitutkija Heta Pöyliö \ Turun yliopisto \ heta.poylio at utu.fi
Professori Jani Erola \ Turun yliopisto \ jani.erola at utu.fi
ty42015PoylioErola
Kirjoittajien mukaan koulutuksen osuus sosiaalisesta periytyvyydestä on pysynyt samankaltaisena Suomessa, vaikka aseman periytyminen onkin vähentynyt.

Sosiaalinen liikkuvuus mittaa, missä määrin vanhemman ja lapsen sosiaaliset asemat poikkeavat toisistaan. Korkea sosiaalinen liikkuvuus kertoo yhteiskunnan avoimuudesta ja sen puute, sosiaalinen periytyvyys, on yksi tärkeimmistä eriarvoisuuden mittareista. Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen aseman periytyvyyttä European Social Survey -aineistolla. Tulokset osoittavat, että perhetaustan vaikutus lapsen sosiaaliseen asemaan on heikentynyt ajan mittaan, etenkin Suomessa. Sukupuolten väliset erot liikkuvuudessa ovat pienentyneet, mutta vanhemmat vaikuttavat lasten asemaan etenkin koulutuksen kautta.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share