Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Ikä- ja sukupuolisyrjintä työssä

Talous & Yhteiskunta 4/2016 | Artikkeli

Erikoistutkija Marjut Pietiläinen \ Tilastokeskus \ marjut.pietilainen at tilastokeskus.fi
Tutkijatohtori Niina Viitasalo \ Tampereen yliopisto \ niina.viitasalo at uta.fi
Professori Jouko Nätti \ Tampereen yliopisto \ jouko.natti at uta.fi
Tutkijatohtori Satu Ojala \ Tampereen yliopisto \ satu.ojala at uta.fi
Professori Päivi Korvajärvi \ Tampereen yliopisto \ paivi.korvajarvi at uta.fi
ty42016korjavarvinattiojalapietilainenviitasalo
Kirjoittajien mielestä työsyrjinnän ehkäisy jo ennalta lisää hyvinvointia.

Vaikka suomalaisessa työelämässä on monia tasa-arvon kannalta myönteisiä piirteitä, on parannettavaa erityisesti syrjintäkokemusten näkökulmasta. Syrjinnän kokemuksilla on vaikutuksensa työelämään osallistumiseen, työurien pituuteen ja tuottavuuteen. Työsyrjintäkokemukset ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Työsyrjintää kokevat erityisesti 25−45-vuotiaat naiset ja tyypillisesti valtiosektorilla ja yksityisellä sektorilla. Koettu ikäsyrjintä on yhteydessä sairauspoissaoloihin. Lisäksi on viitteitä työsyrjintäkokemusten yhteydestä varhaisempaan eläkkeelle jäämiseen. Esimiehen sukupuoli ja työyhteisön sukupuolijakauma ennustavat kokemuksia työsyrjinnästä. Työsyrjintää kokeneet pitävät itse syrjinnästä aiheutuneita seurauksia vakavina tai erittäin vakavina.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share