Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Työmarkkinoiden rakennemuutos yrityksissä ja yritysrakenteissa

Talous & Yhteiskunta 4/2016 | Artikkeli

Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij \ Palkansaajien tutkimuslaitos \ terhi.maczulskij at labour.fi
Tutkimusjohtaja, professori Mika Maliranta \ ETLA, Jyväskylän yliopisto \ mika.maliranta at etla.fi
Senior Research Scientist & Lecturer Sari Pekkala Kerr \ Wellesley College, USA \ sari.pekkala at gmail.com
ty42016kerrmalirantamaczulskij
Terhi Maczulskij’n (ylh.), Mika Malirannan ja Sari Pekkala Kerrin mielestä työmarkkinoiden polarisaatiokehityksen syiden ja seurauksien ymmärtämiseksi on tärkeää eritellä se, mitä on tapahtunut yritysten sisällä ja mikä on ollut yritysdynamiikan rooli.

Tässä artikkelissa tarkastellaan ammattirakenteiden polarisaatiota sekä yrityksissä että yritysrakenteiden muutoksen välityksellä. Aineistona käytetään yhdistettyä yritys–työntekijä-aineistoa vuosilta 2000–2009. Rutiininomaisia työtehtäviä on kadonnut sekä yritysten sisällä että yritysrakenteiden muutoksen kautta. Sen sijaan korkean osaamistason ammattien osuuden kasvu taloudessa on toteutunut ennen kaikkea yrityksien sisällä tapahtuneiden muutosten kautta. Palveluammattien osuutta on kasvattanut eniten se, että uusissa yrityksissä palveluammattien osuus on ollut suuri ja poistuvissa yrityksissä pieni. Paljon T&K:hon panostavat ja ICT:tä käyttävät yritykset vähentävät erityisesti rutiininomaisia tehtäviä tekeviä tuotantotyöntekijöitä.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share