Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
24.4.2018 Asiantuntijalausunto varhaiskasvatuslakia koskevasta esityksestä eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunta HE 40/2018 vp
3.3.2010 Eläkeryhmien töiden vaikuttavuusarviointi
30.8.2010 Eriävä/täydentävä mielipide: talouskasvu edellyttää myös investointeja
17.11.2015 Erikoistutkija Heikki Taimion lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
24.10.2019 Euroalueen budjetin käyttökohteiden valinta olisi vaikeaa Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
12.2.2020 Euroalueen maiden valtiosopimuksen merkitys näkyisi vasta myöhemmin Eduskunnan talousvaliokunta E 63/2019 vp
26.2.2018 Euroopan valuuttarahaston todennäköisin kehityssuunta ei vie sijoittajanvastuun rahaliittoon Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp, U 6/2018 vp
10.10.2017 Hallituksella on perusteettoman optimistinen kuva toimiensa työllisyysvaikutuksista Eduskunnan talousvaliokunta HE 106/2017 vp
14.11.2017 Hallituksen esitys ei vähennä ulosottojärjestelmään liittyviä kannustinloukkuja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 150/2017 vp
19.1.2020 Hallituksen kokeilulaki-esitys ei mahdollista vaikutusten arviointia Eduskunta
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share