Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
17.11.2015 Erikoistutkija Heikki Taimion lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
7.10.2015 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehdon lausunto asiakirjasta ”Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019”
7.10.2015 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehdon lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
12.11.2014 Johtaja Seija Ilmakunnaksen lausunto valtioneuvoston kanslialle selvityshenkilön raportista ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä”
24.9.2014 Vanhempi tutkija Markku Lehmuksen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2015
14.8.2014 Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
17.2.2014 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
2.12.2013 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto valtiovarainministeriölle budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistiosta
28.10.2013 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta
4.12.2012 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto hallituksen esityksestä koskien talous- ja rahaliittoa koskevaa sopimusta
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share