PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Potta päähän ja menoksi?

Säännöksillä on sekä haluttuja että tahattomia vaikutuksia. Näiden vaikutusten selviminen on hankalaa. Useissa maissa on kiinnitetty huomiota pyöräilijöiden suojavarusteisiin. Tämä on järkevää, koska pyöräilijä on tavallisesti heikoilla rautaratsun kanssa mitellessään. Joissakin maissa on vaadittu kypäräpakkoa. Suomessa tieliikennelain mukaan sekä polkupyöräilijän että polkupyörän matkustajan on yleensä käytettävä asianmukaista kypärää. Käytännössä Suomessa ei ole kuitenkaan kypäräpakkoa. Ainakin… Lue lisää

Share

Elinkaarinäkökulma sukupuolten välisiin palkkaeroihin – järkeä vai ei?

Sukupuolten välisistä palkkaeroista keskusteltaessa olen useammin kuin kerran kuullut väitteen, jonka mukaan työuran aikaiset sukupuolten palkkaerot kompensoituvat sillä, että pidemmän elinikänsä ansiosta naiset nauttivat miehiä kauemmin eläkettä. Minua on aina häirinnyt tällaisen ajattelutavan epäloogisuus. Sukupuolten palkkaeroihin vaikuttaa se, miten työmarkkinoilla arvotetaan naisten ja miesten tekemiä töitä, kun taas elinajan odotteen eroihin vaikuttavat erot elintavoissa ja… Lue lisää

Share

Mitä kuuluu maailmanpyörälle?

Olen pari kertaa aikaisemmin täällä ja täällä käsitellyt ilmiötä, jota olen nimittänyt maailmanpyöräksi: pelkistetysti sanottuna Kiina rahoittaa ulkomaankaupastaan saamillaan ylijäämillä USA:n velkaantumista, ja vastavuoroisesti ostamalla kiinalaisia tuotteita amerikkalaiset kuluttajat ylläpitävät Kiinan ulkomaankaupan ylijäämää. Mitä uutta sille kuuluu nykyään? Finanssi- ja talouskriisin myötä Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kutistui noin kolmanneksella viime vuonna ja noin puolella kuluvan vuoden… Lue lisää

Share

Taloustiede ja yhteinen hyvä

Yleinen mielikuva on, että taloustieteessä oletetaan ihmiset ahneiksi ja omaa etua tuijottaviksi psykopaateiksi ja että taloustiede jopa elokuvahahmo Gordon Gekkon (”Wall Street”, 1987) tapaan haluaisi edistää ahneutta. Tämä on tietysti sangen kapea näkökulma, varsinkin kun monet taloustieteilijät ovat vanhastaan puhuneet köyhien hyvinvoinnin lisäämisestä. Toisaalta pitänee paikkansa, että oletukset ihmisten käyttäytymisestä taloustieteen malleissa ovat usein olleet… Lue lisää

Share

Jäivätkö tuloerot vuoteen 2007?

Tuore vuoden 2008 tulonjakotilasto kertoo, että tuloerot supistuivat. Edelliseen vuoteen verrattuna käytettävissä olevien tulojen eroja mittaava Gini-kerroin laski 28 prosentista 26,8:an. Gini-kertoimen arvo on samalla tasolla kuin 2000-luvun alussa. Tämä taso saavutettiin kansainvälisestikin ennätysnopean tuloerojen kasvun jälkeen. Tällöin vuodesta 1995 alkaen Gini-kertoimen arvo nousi prosenttiyksikön vuodessa. Samanaikaisesti ylimmät tulo-osuudet ja erityisesti huipputuloisten, ylimmän prosentin, tulot… Lue lisää

Share

Kehitystaloustiedettä palkittiin

Akuuteimman talouskriisin tilapäisesti hellittäessä voi hetkeksi ihmetellä, mitä muuta ekonomistit tekevät kuin aikaansaavat, selvittävät tai kommentoivat kriisejä. Ylivoimaisesti suurin osa meistä tekee itse asiassa jotain aivan muuta, perustutkimusta, jonka opit voivat vaikuttaa pitkän aikavälin hyvinvointiin tai sen jakaumaan. Yksi nopeimmin kasvavista taloustieteen aloista on kehitystalous, jonka maine kasvoi jälleen, kun John Bates Clark –mitali, joka… Lue lisää

Share

Pää tulee vetävän käteen – vielä joskus

Euroalueen 750 miljardin euron pelastuspaketti on otettu tänään markkinoilla vastaan hyväksyvästi; osakekurssit ovat nousseet ja euro on vahvistunut. Yksityiskohdista on kaivattu lisätietoa, mutta yleisesti paketin on arvioitu rauhoittavan tilanteen ainakin joksikin aikaa. Kreikan, Espanjan, Portugalin ja Irlannin on toteutettava ankaria säästöohjelmia, ja voi olla, että vähän pitemmällä aikavälillä joku niistä ei pysty maksamaan kaikkia velkojaan.… Lue lisää

Share

Erilaiset ennusteet

Talousennustajia syytetään usein sopulikäyttäytymisestä eli siitä, että ennusteet ovat hyvin samankaltaisia. Ennustevirheet ovat monesti suuria, mutta kaikki ennustajat erehtyvät samalla tavoin. Tänä keväänä tilanne on toisenlainen. Talouden ennusteet eroavat selvästi toisistaan. Julkista sektoria edustavat ennustajat – joiksi voidaan laskea valtiovarainministeriö (VM), Suomen Pankki (SP) ja juuri maaraporttinsa julkistanut OECD – ovat ennusteissaan joko synkkiä tai… Lue lisää

Share

Ennenaikaista kiristämistä?

Vaikka maailmantalous on kohentumassa talouskriisin pahimman vaiheen mentyä ohi, elpyminen on vielä varsin huteralla pohjalla. Koska talouskasvua on eri maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, tukenut elvytyspolitiikka, sen lopettaminen saattaisi johtaa maailmantalouden elpymisen tyrehtymiseen alkuunsa. Elvytyspolitiikan jatkaminen luonnollisesti ylläpitäisi julkisen talouden suuriakin alijäämiä lähitulevaisuudessa. Siksi sen jatkaminen on herättänyt runsaasti arvostelua erityisesti keynesiläisyyttä kammoksuvien keskuudessa. Kreikasta on tullut… Lue lisää

Share

Kansainvälisen valuuttarahaston viisastenkivet uudelleen arvioinnin kohteena

IMF:n pääekonomisti Olivier J. Blanchard yhdessä järjestön ekonomistien Giovanni Dell’Ariccian ja Paolo Mauron kanssa julkaisivat viime kuussa keskustelualoitteen, joka sai laajaa kansainvälistä huomiota. Kirjoituksessa oli keskiössä ehdotus inflaatiotavoitteen nostamisesta kahdesta prosentista jopa neljään prosenttiin. Pian tämän jälkeen valuuttarahaston sarjassa ilmestyi myös toinen järjestön tutkijoiden kirjoitus, jossa päädyttiin siihen, että ”verot ja muut pääomaliikkeisiin kohdistuvat rajoitukset… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share