PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun puututtava

Viime vuosi oli synkkä Suomen työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuositilaston mukaan työllisten määrä väheni 74 000 hengellä viime vuonna ja työllisyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin. Vastaavasti työttömyysaste nousi 6,4 prosentista 8,2 prosenttiin. Suhteutettuna kokonaistuotannon lähes kahdeksan prosentin supistumiseen työllisyyden vähenemistä voidaan kuitenkin luonnehtia yllättävän pieneksi. Esimerkiksi Ruotsissa kokonaistuotanto supistui viime vuonna lähes 5 prosenttia, mikä… Lue lisää

Share

Tienhaarasta umpikujaan

Valtiovarainministeriö julkaisi uuden talouskatsauksensa helmikuun alussa. Sen mukaan tilanne on vakava ja Suomen julkinen talous on ”tienhaarassa” – ts. kipeitä valintoja olisi tehtävä. Samassa yhteydessä VM esitti myös arvion, jonka mukaan julkinen talous onkin itse asiassa jo ”umpikujassa”. Arvio nykytilanteen vakavuudesta perustuu valtiontalouden tämänhetkiseen suureen alijäämään (noin 10 miljardia euroa) ja ennusteeseen, jonka mukaan nopeaa… Lue lisää

Share

Väki pakenee työmarkkinoilta

Viime syyskuun alussa julkaistussa Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteessa vuoden 2009 työttömyysaste oli 8,9 prosenttia ja työttömien määrä 238 000. Tilastokeskuksen tänään julkistamien työvoimatutkimuksen lukujen mukaan viime vuoden keskiarvot jäivät kuitenkin 8,2 prosenttiin ja 221 000:een. Ne näyttävät kertovan paljon ennustettua paremmasta tilanteesta. Mitä oikein tapahtui? Jos katsomme työllisten määrää, niin viime vuoden kehitys ei ollut kovin… Lue lisää

Share

Blogit verolle!

Vanhoina hyvinä aikoina ihmiset juorusivat navettojen vierustoilla. Nykyjään toiminta on siirtynyt ainakin osaksi verkkoon. Erilaisten blogien määrä on kasvanut kuin pullataikina mummolassa. Blogien taso on kirjava. Helmet hukkuvat levään. Blogeista on haittaa satunnaiselle surffaajalle. Sopivat hakusanat naputtaessaan sitä toivoo pääsevänsä aallon harjalla kristallinkirkkaan tiedon äärelle. Yhä useammin päätepisteenä on kuitenkin samea blogi, jolla jokin epätoivoinen… Lue lisää

Share

Onko kehitysavussa järkeä?

Harva keskustelunaihe on samanlainen tunteiden kestokuumentaja kuin kehitysapu. Mielipidekirjoituksissa ja keskusteluissa toistuvat vuodesta toiseen samat argumentit saaden lisähöyryä kulloisistakin maailman tapahtumista. Osa mieltää kehitysavun hyödyttömäksi rahan tuhlaukseksi: suurin osa avustusdollareista valuu korruptoituneiden pikkudiktaattoreiden taskuihin tai huijareille, jotka osaavat nokkelasti vedota kehittyneiden maiden kolkuttavaan omaantuntoon. Jotkut taas kokevat, että kansainvälisten järjestöjen kuten Maailmanpankin, IMF:n tai WTO:n… Lue lisää

Share

Vakausneuvosto ei taida olla hyvä idea

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok) on ehdottanut ”riippumatonta talousneuvostoa” tai ”vakausneuvostoa” edistämään talouspoliittista päätöksentekoa ja miettimään, miten valtion velanotosta tulevaisuudessa selvitään. MTV3:n verkkosivuilla, omassa blogissaan ja Kauppalehdessä Niinistö viittaa tällaisista neuvostoista saatuihin hyviin kokemuksiin muissa maissa. Tämä vakausneuvosto koostuisi “lähinnä asiantuntijoista”. Hän ei kuitenkaan ehdota talouspoliittisen päätösvallan delegoimista asiantuntijoille, vaan neuvosto olisi pelkästään keskusteleva elin.… Lue lisää

Share

Koettakaa totuudella, vastasi tutkimusjohtaja

Ajoittain Palkansaajien tutkimuslaitosta ja sen tutkijoita on lähestytty ja luonnehdittu ikään kuin me olisimme jokin palkansaajajärjestöjen tai niitä lähellä olevien puolueiden torvensoittaja, jopa suorastaan työmarkkinaosapuoli. Pidetään esimerkiksi ihan luonnollisena, että ”palkkaneuvottelujen tässä vaiheessa” PT:ltä tulee tarkoitushakuisia ennusteita tai talouskommentteja, ja media voi kysellä niitä juuri tällä mielellä. Tällaiset kommentit ja tällainen asennoituminen eivät tietenkään ole… Lue lisää

Share

Onko omaisuusverotuksen suunta muuttumassa?

Viime lauantaina pääministeri Matti Vanhanen käänsi keskustelun taantumanjälkeisistä menoleikkauksista verotukseen. Hänen mukaansa ”kaikkein korkeimpien ansio- ja pääomatulojen verotusta voidaan kiristää määräaikaisesti esimerkiksi viideksi vuodeksi – ne koettaisiin tämän kriisin sotakorvauksiksi”. Tämä hallituksen johdolta tullut puheenvuoro sisältää progression ulottamisen myös omaisuustuloverotukseen ja on suunnanmuutos aiempaan omaisuustulojen eriytettyyn tasaverokäytäntöön, jonka otti käyttöön Ahon hallitus vuonna 1993. Esitys… Lue lisää

Share

Kokoomuksella on ketunhäntä kainalossa

Minulla on teoria, poliittinen sellainen. Ei tosin ole ollut tapana, että Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat puhuvat politiikkaa, paitsi talouspolitiikkaa. Mutta sallittaneen tällaisen poliittisesti sitoutumattoman ekonomistin tilapäinen interventio maailmaan, joka oikeasti kuuluu valtio-opin tutkijoille. Puhun loppujen lopuksi kuitenkin vain siitä, mitä itse pidän oikeana ja mitä mielipidetiedustelujen mukaan 80 prosenttia kansalaisistakin kannattaa – työllisyyden ja hyvinvointivaltion puolesta.… Lue lisää

Share

VM propagandaministeriönä

EU:n komission tuoreessa Suomi-raportissa todetaan, että Suomen verraten laaja finanssipolitiikan päätösperäinen elvytys, joka nousisi vuonna 2009 noin 1,5 prosenttiin bkt:sta ja vielä vuonna 2010 noin yhteen prosenttiin bkt:sta, painottuisi liikaa veronalennuksiin. Komission mukaan veronkevennysten osuus elvytyksestä olisi noin 80 prosenttia. Tämä arvio sai valtiovarainministeri Kataisen kimpaantumaan. Onhan Suomen hallituksen virallinen luku elvytyksen koosta 6 miljardia… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share