PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet ja keinot kaipaavat kirkastusta

Ainakin minä toivon, että ensi vuoden eduskuntavaalien alla väitellään runsaasti sosiaaliturvasta. Perusturvan järjestämisen vaihtoehtoja pohditaan parhaillaan Toimi-hankkeessa, ja puolueet ovat laatineet tai laatimassa omia ehdotuksiaan sosiaaliturvan uudistamisesta eli sotu-uudistuksesta. Ilmassa on lähes konsensus siitä, että sosiaaliturvaan tarvitaan kokonaisuudistus. Tosin varhaisten keskustelujen perusteella kokonaisuudistuskäsite voi sisältää mitä vain. Eduskuntavaaleja silmällä pitäen kuuntelin heinäkuussa Porin Suomi-Areenalla käydyn… Lue lisää

Share

Voisiko valtio velkaantua äärettömän paljon? Ei nyt ihan sentään

Valtiovarainministeriön tämän kevään Taloudellinen katsaus arvioi Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen olevan noin 2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli vajaat kuusi miljardia euroa (s. 92). Viime syyskuusta tämä luku on pienentynyt puoli prosenttiyksikköä. Kuten VM:n julkaisemassa kestävyysvajelaskelmien menetelmäkuvauksessa todetaan, kestävyysvaje kertoo, ”kuinka suuri julkisyhteisöjen rahoitusylijäämän tulisi olla, jotta julkinen talous selviäisi ikääntymisen aiheuttamista menopaineista tulevina vuosikymmeninä ilman… Lue lisää

Share

Terveys vaikuttaa työllistymiseen

Terveys on yksilön hyvinvoinnin perusta. Se vaikuttaa merkittävällä tavalla myös menestykseen työmarkkinoilla. Tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa analysoidaan terveysongelmien yhteyttä pitkällä aikavälillä mitattuun työttömyyteen sekä todennäköisyyteen päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimuksessa käytetään hyväksi terveyskyselyä epäidenttisille ja identtisille suomalaisille kaksosille. Kaksosaineistoa hyödyntämällä voidaan huomioida perhetaustaan ja geneettiseen periytyvyyteen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat sekä terveysongelmien ilmenemiseen varhaisaikuisuudessa että työmarkkina-asemaan myöhemmällä iällä.… Lue lisää

Share

Tuotannon monimutkaisuus kertoo paljon maan palkkatasosta

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin kutsutut itäblokin maat integroituivat entistä vahvemmin länteen ja Euroopan unioniin. Näissä Itä-Euroopan maissa talous kasvoi 1990- ja 2000-luvuilla voimakkaasti, ja ne saavuttivat tuottavuudessa Länsi-Euroopan korkeampaa tasoa. Myös palkkakehitys näissä maissa on ollut voimakasta. Tämä käy ilmi kuviosta 1, jossa on kuvattuna maan keskimääräinen työvoimakustannus työntekijää kohden vuonna 1995 ja näiden suhde… Lue lisää

Share

Perhevapaauudistuksen nousu ja tuho

Perhevapaauudistus haaksirikkoutui ja upposi lopullisesti 12.2., kun hallitus ei päässyt sopuun sen jatkosta. Kuten monessa ulostulossa on todettu, uudistus olisi ollut tärkeä sukupuolten tasa-arvon ja perheen ja työelämän yhteensovittamisen kannalta. Erityisesti tarpeellista olisi ollut uudistaa kotihoidon tuen aiheuttamaa köyhyysloukkua, kuten Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 13.2. hyvin esitettiin. Tässä lienee kuitenkin uudistuksen poliittinen ongelma. Mielestäni ennusmerkit tämän… Lue lisää

Share

Kolme kysymystä koulutuspolitiikasta

Tutkijana on helppoa puolustaa väitettä, että laadukas ja mahdollisimman avoin koulutusjärjestelmä ja tästä kumpuava tasa-arvoistava vaikutus ovat keskeisiä kansalaisten hyvinvointia vahvistavia tekijöitä. Koulutuksen tärkeys tulee ilmi myös uusimmassa Talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa (linkki itse raporttiin) jonka erityisteemoiksi valikoitui koulutus- ja innovaatiopolitiikka. Raportti sisältää lukuisia mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista lähes kaikki soveltuisivat tieteellisen artikkelin tai yksittäisen blogin aiheeksi.… Lue lisää

Share

Aktiivimallissa aktiivinen työnhaku ei riitä

Vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on ollut kuuma puheenaihe. Kansalaisaloite sen kumoamiseksi on kerännyt jo yli 134 000 nimeä. Tämä kirjoitus perustuu suurelta osin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle yhdessä Seija Ilmakunnaksen kanssa antamaani lausuntoon. Aktiivimallin keskeisin uudistus liittyy siihen, että työttömyysturvaetuuden säilyttämiseksi täydellä korvaustasolla työttömälle ei enää riitä aktiivinen työn etsintä, vaan aina edellytetään… Lue lisää

Share

Valtiosihteeri ajaa ojaan molemmilta pientareilta

Uusimman tutkimuskirjallisuuden mukaan työttömyysturvan ns. aktiivimallin mukana tuleva muutos heikentää työllistymisen kannustimia ja vakuutusturvaa. Tässä viittaan työttömyysturvan porrastukseen työttömyyden keston perusteella, jos aktiivisuusehdot eivät täyty. Valtiosihteeri Martti Hetemäki totesi kolumnissaan 15.1.2018: ”Aktiivimalli alentaa työttömyyttä yhtä paljon kuin noin 15 prosentin etuuden pudotus puolen vuoden kohdalla. Se kannustaa työhön ja palveluihin koko työttömyyden ajan, ei vain… Lue lisää

Share

Epäblogi tulonjaosta ja pääomatulojen verotuksesta

Toimittaja otti yhteyttä, ja halusi vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miksi ansio- ja pääomatuloja verotetaan Suomessa erilaisilla käytännöillä ja eri prosenteilla? 2. Mitä seurauksia sillä olisi, jos näin ei olisi, vaan henkilön kaikkia tuloja niiden lähteestä riippumatta verotettaisiin yhdellä ja samalla prosentilla? Koska lehtijutussa vastaukseni, joka perustui kolmeen näkökohtaan, yksinkertaistui pariin kommentoivaan lauseeseen, laitan tähän pitkän… Lue lisää

Share

Lisää oppivelvollisuutta vai maksuton 2. asteen koulutus: ehdotus kokeeksi

Nuorten ikäkohorttien keskuudessa yksi erittäin huolestuttava trendi on toisen asteen koulutuksen kesken jättäminen ja näiden nuorten heikko siirtyminen työmarkkinoille. Pelastakaan Lapset ry ja joukko muita tunnettuja järjestöjä ovat aloittaneet nimien keräämisen kansalaisaloitteeseen (uutinen), jonka tavoitteena on, että Suomessa siirryttäisiin aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutuksen. Vaikka lukio ja ammattikoulutus ovat maksuttomia, niin koulutuksen kustannukset (kuten kirjat… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share