PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Suomen ”eteläeurooppalainen” työllisyysaste

Helsingin Sanomat julkaisi Valtiovarainministeriön johtavan virkamiehen Martti Hetemäen haastattelun 10.8.2016. Haastattelussa Martti Hetemäki toteaa, että ”Meillä on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, sen etuudet ja palvelut, mutta työllisyysaste on eteläeurooppalainen”. Tarkastellaan tämän väitteen todenperäisyyttä. Työllisyysasteella tarkoitetaan työllisten osuutta samanikäisestä eli 15–64-vuotiaasta väestöstä. Kuviossa 1 on esitetty Suomen, muiden Pohjoismaiden (Islanti, Ruotsi, Norja ja Tanska) sekä Etelä-Euroopan (Ranska, Italia, Portugali… Lue lisää

Share

Opiskelijapolitiikka - hyödyllinen satsaus työuraan?

Yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa pyörähtää piakkoin uusi lukukausi käyntiin. Opiskelijat ovat lukuisien valintojen edessä: Mitä kursseja kannattaa valita? Mikä aine sopisi sivuaineeksi? Kuinka monta opintopistettä pitää suorittaa tänä vuonna? Innokkaimpien opiskelijoiden kalenterit ovat jo elokuussa täyttyneet seminaareista, vierailuluennoista ja kurssitapaamisista. Opiskeluintoa rajoittaa vain aika ja sille ajalle on myös muita ottajia. Ainakin fukseilla ensimmäiset viikot… Lue lisää

Share

Mihin työttömät siirtyvät ja milloin?

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimiala Online -tietopalvelu tarjoaa mielenkiintoista tietoa päättyneiden työttömyysjaksojen kestoista ja päättymissyistä. Tietojen avulla voidaan katsoa esimerkiksi mihin työttömät päätyvät, kuinka kauan päättyneet työttömyysjaksot kestävät ja miten eripituisten työttömyysjaksojen päättymissyyt poikkeavat toisistaan. Vuonna 2015 päättyneet työttömyysjaksot päättyivät todennäköisimmin työhön siirtymiseen, johon päättyi noin 44 prosenttia päättyneistä työttömyysjaksoista (taulukko). Aktiivisiin työvoimapalveluihin siirtyi 31 prosenttia… Lue lisää

Share

Uusi kyseenalainen Suomen ennätys

Tuoreiden työttömyyslukujen perusteella on saavutettu uusi Suomen ennätys: pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli toukokuussa noin 38 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus on viime aikoina noussut voimakkaasti. Lähimmän vertailukohdan eli 1990-luvun lamavuosien ja 1990-luvun lopun taso saavutettiin viime vuoden loppupuolella, ja nyt häämöttää uusi merkkipaalu 40 prosenttia (kuvio). Talouspolitiikan kannalta ennätyksessä… Lue lisää

Share

Sipilän säkeistä Suomen malliin

Viime vuonna Suomen viennin määrä oli edelleen 10 miljardia alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. Alkuvuosikaan ei tuonut vielä helpotusta, sillä ensimmäisellä neljänneksellä vienti oli 2,6 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kilpailukykysopimus on työmarkkinajärjestöjen vastaus tähän surkeaan kehitykseen ja ilman viennin heikkoutta se ei olisi syntynyt. Kysymyksessä on poikkeuksellinen sopimus, joka alentaa yritysten työvoimakustannuksia… Lue lisää

Share

Laskelmia kilpailukykysopimuksen vaikutuksista

Kilpailukykysopimuksen (kiky) tavoite on alentaa tuotannon kustannustasoa suhteessa kilpailijamaihin. Optimistisimmat ovat arvioineet, että sopimus lisää työllisten määrää 35 000 henkilöstä aina 45 000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Myös kikyn vaikutuksesta julkiseen talouteen on esitetty arvioita. VM:n laskelman mukaan se vahvistaa julkista taloutta 600 miljoonalla eurolla. Tässä laskelmassa ei ole juuri otettu huomioon sitä, että kikyn… Lue lisää

Share

Onko Suomi luottoluokittajien armoilla?

Suomalaisissa elokuvateattereissa on jo neljä viikkoa pyörinyt amerikkalaiselokuva ”The Big Short”, joka sai Oscarin parhaasta sovelletusta käsikirjoituksesta. Se perustuu tositarinaan siitä, kuinka eräät Wall Streetin sijoittajat saivat aavistuksia tai vihiä finanssikriisin lähestymisestä ja ottivat siitä kaiken hyödyn irti. Yhdessä elokuvan vaikuttavimmista kohtauksista eräät sijoittajat alkavat ihmetellä, miksi asuntolainoista paketoitujen arvopaperien hinnat eivät olleet laskeneet vaikka… Lue lisää

Share

Lainatakuut, opintoraha ja verotus

Opetusministerin asettama selvitysmies, professori Roope Uusitalo esitteli vaihtoehtoisia keinoja leikata korkeakouluopiskelijoiden opintotukea. Raportissa arvioitiin eri vaihtoehtoja ja esiteltiin lähinnä opintotuen keskimääräisiä tai väestöryhmäkohtaisia vaikutuksia. Julkistalouden malleissa politiikkavaihtoehtoja arvioidaan tehokkuus- ja oikeudenmukaisuuskriteerien perusteella, jolloin lopputulokseen vaikuttaa havaitsemattomilta ominaisuuksiltaan eroavien taloustoimijoiden käyttäytyminen. Opintotuessa kietoutuvat yhteen riskinkaihtaminen, haitallinen valikointi sekä käyttäytymisestä aiheutuva “moral hazard” -ongelma. Tuon esiin näkökohtia,… Lue lisää

Share

Terveys on vaikea valinta

Terveys ei ole pelkästään geenien antama lahja. Terveystaloustieteen näkemyksen mukaan terveydentila määräytyy henkilön tekemien terveysinvestointien lopputuloksena. Panostukset terveyteen kerryttävät terveyspääomaa. Se rapistuu ilman jatkuvia satsauksia. Terveysinvestoinnit ovat monimuotoisia. Niihin lukeutuvat mm. elintavat, ruokavalio ja liikunta. Jokapäiväisten valintojensa kautta henkilö viime kädessä valitsee itselleen terveydentilan. Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi alkoholijuomien kulutuksella on selkeitä yhteyksiä myös työmarkkinatulemiin… Lue lisää

Share

Suomen kulutustavaratuotannon osuus valmistavassa teollisuudessa

Uudehko tietokanta, World Input-Output Database tarjoaa 27 EU-maalle ja 13 muulle merkittävälle maalle kansainvälisen panos-tuotos-taulun. Taulusta voidaan laskea arvio sille, millainen on kulu-tustavaroiden osuus maailman tuotannosta sektoreittain. Tällöin kulutukseen menevä tuotanto jae-taan investointien, välituotekäytön ja kulutuksen summalla, toisin sanoen koko tuotannolla. Nämä luvut kuvaavat sitä, miten paljon kunkin sektorin tuotannosta kulutetaan lopputuotteina ja toisaalta miten… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share