PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Hallitus ja pakkoelvytys

Eduskunta hyväksyi viime töinään ennen joululomia valtion ensi vuoden talousarvion. Budjetin loppusummaksi tuli 54,4 miljardia euroa ja se on noin 300 miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen alkuperäisessä talousarvioesityksessä syyskuulta. Loppusumman kasvussa ei ole kyse eduskunnan tavallista anteliaammista joululahjarahoista vaan hallituksen loppusyksyllä antaman täydentävän talousarvioesityksen menolisäyksistä. Niiden taustalla on ennen kaikkea turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja hallitus… Lue lisää

Share

Nokia ja Suomen kustannuskilpailukyky – muutama lisäkommentti

Kansantaloudellisen aikakauskirjan (KAK) tuoreessa numerossa 4/2015 on kommenttini Lauri Kajanojan edellisessä numerossa ilmestyneeseen artikkeliin, joka käsitteli kustannuskilpailukyvyn parantamistarvetta. Kajanojan artikkelin pääviesti oli se, että Suomessa kustannuskilpailukyvyn parantamistarve on suurin piirtein 10–15 prosenttia – ja ehkä pikemminkin noin 10 kuin noin15 prosenttia. Kommentissani kiinnitin huomion yhteen mielestäni oleelliseen seikkaan eli siihen, että Nokia on vaikuttanut huomattavasti… Lue lisää

Share

Mikä on Suomen talouden tila? Asia, josta ei keskustella

Tunnetusti Suomen talouskasvu on jäänyt muusta Euroopasta ja euroalueestakin jälkeen viimeisen parin vuoden aikana. Mielestäni tästä on vedetty liian hätäisiä johtopäätöksiä Suomen kansantalouden rakenteiden rapautumisesta. Pääosin nämä virhepäätelmät aiheutuvat siitä tavasta, jolla EU:ssa arvioidaan jäsenmaiden talouskehitystä. Euroopan komissio arvioi eri maiden taloudellista kehitystä ja siinä potentiaalista tuotantoa ja julkisen talouden tilaa (suhdannekorjattua rahoitusjäämää) hyvin rajalliseen… Lue lisää

Share

Onko pomolla väliä?

Huonoista pomoista ei kukaan pidä, eikä aina hyvistäkään. On helppo toisaalta sanoa, että kehnoista alaisista ei hyväkään esimies saa kaikkea irti. Yksittäisten työntekijöiden tuottavuuden mittaaminen on monissa töissä pahamaineisen vaikeaa, ja vielä vaikeampaa se on ryhmätyössä. Joissakin tehtävissä tuottavuutta voidaan mitata, ja hiljakkoin Journal of Labor Economicsissa julkaistussa tutkimuksessa on selvitetty esimiesten tuottavuutta ja sen… Lue lisää

Share

Onko huonosti palkattu sairaanhoitaja hyvä sairaanhoitaja?

Useimpien meidän mielestä sairaanhoitajat saavat työn vaativuuteen ja arvostukseen nähden liian vähän palkkaa. Journal of Health Economics -sarjassa julkaistu tutkimus näyttäisi kumoavan tämän väitteen (Heyes 2005). Tutkimuksessa nimittäin todetaan, että huonosti palkattu hoitaja on hyvä hoitaja. Sairaanhoitajan työ mielletään helposti kutsumusammatiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. ammatin harjoittajalta vaaditaan erityistä kutsumusta ja omistautumista toimia ammatissaan,… Lue lisää

Share

Oi näitä päiviä: kelapäivä, työpäivä ja palkkapäivä

VM:n äskettäin julkistamien, kustannuskilpailukyvyn parantamiseen liittyvien taustamuistioiden joukossa olevassa Muistiossa VM/BO/RY (3. versio) 30.9.2015 sivulla 8 lukee: ”Böckerman ym. (2015) mukaan keskimääräinen sairauspäivärahan korvaustaso on 62 % (palkasta). Koska sairauspäivärahaa maksetaan useammin kuin palkkaa, työpäivää kohti laskettuna korvausaste on korkeampia. Soveltamalla jälleen muuntokertoimia arvioidaan, että tämä tarkoittaa 88 %:n korvausastetta työpäivää kohti.” Koska Valtiovarainministeriön budjettiosaston… Lue lisää

Share

Kaipaako työttömyysturva uudistamista? Kannustava ja riittävä työttömyysturva

Sosiaalivakuutuksen Graalin malja on Bailyn (1978) yksinkertainen yhtälö (ks. myös Gruber 1997), joka on yleistettävissä esimerkiksi dynaamisen optimoinnin ympäristöön Chetty (2006) & (2008). Tasapainossa esimerkiksi työttömyysvakuutuksen optimaalinen korvaustaso määräytyy siten, että korvaustason noston aiheuttama rajakustannus (työttömyyden keston lisäyksenä) on yhtä suuri kuin sen rajahyöty (vakuutuskorvauksen antaman suojan paranemisena).1 Korvaustason aiheuttamien kannustin-, siis kustannusvaikutusten mittaamisella on… Lue lisää

Share

Hallituksen toimet perustuvat virheelliseen käsitykseen kustannuskilpailukyvystä

Pääministeri Juha Sipilän hallitus julkisti toissapäivänä uusia toimenpiteitä Suomen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Sinänsä on myönteistä, että tavoitetta kutsutaan nyt suoraan tällä nimellä eikä enää harhaanjohtavasti joksikin ”tuottavuusloikaksi”. Kuitenkin tässä vaiheessa on paikallaan muistuttaa, että hallituksen toimet perustuvat virheelliseen ja harhaanjohtavaan käsitykseen Suomen kustannuskilpailukyvystä, joka on kirjattu hallitusohjelman Tilannekuvaan: ”Kilpailukykymme on rapautunut 10–15 prosenttia keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi”.… Lue lisää

Share

Työn organisoinnilla on väliä

Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan töissä. Työpaikka on siksi hyvinvoinnin perusta. Tutkitusti työhyvinvointi vaikuttaa mm. työntekijöiden sitoutumiseen yrityksen tavoitteisiin, vaihtuvuuteen ja yritysten tuottavuuteen. Työn luonne on muuttunut monissa yrityksissä. Lukuisissa organisaatioissa on otettu käyttöön itseohjautuvat tiimit, kannustinpalkkaus ja työnantajan tarjoama koulutus. Miten nämä uudistukset vaikuttavat työtekijöiden kokemaan hyvinvointiin? Tilastokeskuksen työolotutkimus sisältää tietoja työntekijöiden kokemasta hyvinvoinnista.… Lue lisää

Share

Taloudellisista verkostoista

Verkostojen tärkeys taloudellisen toiminnan osana on ilmeinen. Taloudellisten verkostojen mallintaminen ja hahmottaminen ovatkin tuottaneet mielenkiintoisia julkaisuja. Näistä esimerkkinä seuraavat: 1. Vitali S., Glattfelder J.B. & Battiston S. (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10), e25995. Glattfelder piti tutkimuksen pohjalta vuonna 2012 TED konferenssissa puheen otsikolla: Who controls the world?. Tutkimus paljastaa, että… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share