Tutkimustyön esittely

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Kolme keskeistä tutkimusaluetta ovat:

Työmarkkinat

  • Työllisyys, työttömyys, työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden rakennemuutokset sekä palkanmuodostus
  • Tutkimuskoordinaattori Tuomo Suhonen, puh. 040 940 2916

Julkisen talouden tutkimus

  • Hyvinvointi, tulonjako ja syrjäytyminen, verojen ja julkisten menojen vaikutukset kotitalouksiin sekä instituutioiden ja julkisen palvelutuotannon markkinarakenteen arviointi
  • Tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen, puh. (09) 2535 7348

Makrotalous ja talouspolitiikka

  • Taloudellinen kasvu, suhdannehäiriöt, raha- ja finanssipolitiikka, Euroopan integraatio, globalisaatio ja talouspolitiikka
  • Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema, puh. (09) 2535 7304

Lyhyen aikavälin talousennuste (seuraaville 1½–2 vuodelle) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa). Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain talouskehitystä laitoksen kotisivuilla.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share